حكيم خبر و اخبار حكمت حكيم خبر و اخبار حكمت .

حكيم خبر و اخبار حكمت

چيست؟ تزيين مقاله پشمك شب يلدا

هندوانه، انار، شيريني، آجيل، چاي گرم و قصههاي شيرين و خاطرههاي خوش، تصويرها ميآيند و ميروند. در اين سالها شبهاي يلدا كنار خانواده هستم، خانه گرم است و پرنور، اما در هجوم خاطرههاي كودكي ياد سرماي گزنده و جمعهاي فاميلي خريد كادو شب يلدا ميافتم. از آن سالها دور شدهام، شبهاي يلدا سوت و كور است. شبهاي يلدايي كه تكرار نميشوند. در اين شب، سينيهاي تزيين شدهاي را به خانهي تازه عروس ميفرستند كه در آن انواع خوراكيها و هدايا قرار گرفته و به زيبايي تزيين شده است. اما گرفتن آن هميشه احساسي خوش به افراد ميxadدهد كه بعضا تا مدتهايي مديد در ياد و خاطره آنها باقي ميxadماند و چه بهتر كه در مناسبتي خاص همچون شب يلدا باشد. در شب يلدا در كنار حافظ خواني چه كارهايي انجام مي دهند؟ شبهاي يلدا ميخواستم دستهاي كوچك و يخزدهام را جمع كنم، اما از شدت سرما نميتوانستم اين كار را خريد كادو شب يلدا انجام بدهم. خريد كادو شب يلدا همه فاميل بعد از مدتها در خانه بزرگترها جمع ميشديم. شبهاي يلدا تكرار نشدني بود.|در آن سالها زمستان شميران واقعاً سرد بود. "شبهايي كه همه فاميل دور هم جمع ميشديم. در آن سرما، با بچههاي فاميل ميگفتيم و ميخنديديم، شيطنت ميكرديم و بزرگترها كه گل ميگفتند و گل ميشنيدند حواسشان به = >خريد كادو شب يلدا ما نبود. بنا بر رسوم ما ايراني ها خانواده داماد در شب يلدا به منزل خانواده تازه عروس مي روند و خانواده عروس نيز خودشان را براي پذيرايي از خانواده تازه داماد آماده ميكنند. دور كرسي مينشستيم، روي كرسي يك چراغ بود كه در نبودن برق، اتاق را پرنور و روشن ميكرد.مادربزرگم قصههايي ميگفت كه ما را به شور و هيجان ميآورد. خريد كادو شب يلدا شبهاي يلدا تكرار نشدني بود. خريد كادو شب يلدا در آن سالها زمستان شميران واقعاً سرد بود. جمعهاي خانوادگي كوچك شده، وقتي به دانههاي سرخ انار در ظرفهاي درخشان بلور نگاه ميكنم به ياد آن سالها ميافتم، طعم شبهاي يلداي كودكي هنوز در خاطرم مانده، شيرين و سرشار از خوشي. ردپاي نوروز را دنبال كرده و به آداب و رسوم خاص برپايي اين جشن در طول تاريخ ميپردازد. خريد كادو شب يلدا وي نوروز را جشني مردمي و فلسفه شكلگيري آن را سالگرد آفرينش انسان به دست اهورامزدا (خداي ايرانيان خريد كادو شب يلدا باستان) ميداند. مطالب كتاب با بررسي جشن نوروز در اول بهار آغاز ميشود. بعضي هم معتقد بودند كه ميان تاريكي و روشنايي جنگي است كه سرانجام روشنايي در آن پيروز ميشود، بهخاطر همين پيروزي جشن ميگرفتند." اگر شما اين مقاله را تحسين مي كنيد، مايليد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا بدست آوريد به سايت ما مراجعه كنيد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :