حكيم خبر و اخبار حكمت حكيم خبر و اخبار حكمت .

حكيم خبر و اخبار حكمت

اخبار در ايران و عالم يلدا

وي با اشاره به اينكه از زمان قديم در اين منطقه رسم بر اين بوده كه كوچكترها در منزل بزرگترها جمع ميشدند، گفت: هر خانوادهاي خوراكي پخته يا خُشكه براي گذاشتن در سفره يا «مجمعه» روي كرسي خريد كادو شب يلدا ميآوردند. اين كارشناس آگاه به فرهنگ، آداب و رسوم سبزوار گفت: سبزواريها معتقدند در اين شب اگر همهي انواع خوراكي را با هم بخورند، بيمار نميشوند. خريد كادو شب يلدا شب يلدا آداب و رسوم خاصي دارد كه از نظر ما ايرانيان انجام دادن اين آداب و رسوم به نوعي خوش يمن است. استان قزوين به شيرينيهاي متنوعش شهرت دارد و زنان قزويني براي هر مناسبت مهمي، شيريني خانگي تدارك ميبينند؛ بنابراين چندان دور از انتظار نيست كه پختن شيريني سنتي يكي از آداب و رسوم شب يلدا در قزوين خريد كادو شب يلدا باشد. خريد كادو شب يلدا افراد دور كرسي مينشستند و لحاف را روي پاي خود خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا ميانداختند. در زمانهاي نه چندان دور يكي از نشانههاي آمدن فصل سرما و جمع شدن خانوادهها دور هم كرسي خريد كادو شب يلدا بود. خريد كادو شب يلدا كرسي يكي از اجزاي ثابت دورهميهاي يلدا در طولانيترين شب سال بود همچنين از كرسي در عيد نوروز هم استفاده ميكردند. وي يكي ديگر از اعتقاد سبزواريها در قديم را خوردن انگور و درامان ماندن از «حِيزِه» شدن يا همان گرمازدگي دانست. كارگري قرار دادن يك خوشهي انگور درشت و فرو كردن يك حبه انگور به خوشههاي هر انگور آويزان شده را شيوه نگه داشتن انگورها ذكر كرد. پس چه بهتر كه بلندي شب يلدا را با هديه دادن و مهر ورزيدن كوتاه كنيم. در اين باور يلدا روز تولد خورشيد و بعدها تولد ميترا يا مهر است. به اين ترتيب همه ما ميتوانيم از آداب و رسوم يكديگر در اين شب خاطره انگيز آشنا شويم. كارگري با بيان اين مطلب كه شب «چله» نخستين شب پس از پايان پاييز است، در خصوص علت ناميدن اين شب بهنام «چله» اظهار كرد: چهل روز اول زمستان را بهعنوان سختترين دوران آن، «چله» گويند.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :