حكيم خبر و اخبار حكمت حكيم خبر و اخبار حكمت .

حكيم خبر و اخبار حكمت

تاريخچه شب مطالعه يلدا

بهتر است هداياي عروس را نيز با بهترين ايدههاي تزيين شب يلدا آراسته كنيد و همراه خود به اين مراسم زيبا و خريد كادو شب يلدا شاد ببريد. اگر علاقمند به خريد گياهان آپارتماني هستيد گياهاني كه به عنوان گلدان شب يلدا در نظر گرفتهايم هر كدام زيبايي خاص خود خريد كادو شب يلدا را دارند. اگر از اين ايده به عنوان هديه شب يلدا براي كسي كه دوستش داريد خوشتان آمده پس شايد طرح بالا بيشتر مورد پسند شما خريد كادو شب يلدا واقع شود. جشن شب يلدا از جشن هاي باستاني و كهن ايرانيان اسـت و از اهميت والايي برخوردار اسـت كـه شعراي ايراني تعداد بسياري شعر در مورد شب يلدا سروده اند. خريد كادو شب يلدا تاريخ شب يلدا امسال ۳۰ آذر 99 اسـت كـه تا اولين ساعات بامداد روز ۱ دي 99 جشن گرفته خريد كادو شب يلدا مي شود. در روزهاي آخر فصل پاييز مردم ايران سور و سات جشن شب يلدا را آماده مي كنند و كوچكترها بـه خانه بزرگ ترها ميروند و اميدواريم شب يلدا سال 99 بـه شـما و خانواده تان خوش بگذرد. در كتاب «برهان قاطع» نوشته «محمد حسين بن خلف تبريزي» در توضيح واژه «يلدا» آمده است:يلدا شب اول زمستان و شب آخر پاييز است كه اول جدَي و آخر قوس باشد و آن درازترين شبها است. = خريد كادو شب يلدا از گذشتههاي دور ايرانيان عادت داشتند كه شب يلدا يا شب چله را دور كرسي جشن ميگرفتند، ولي امروزه به واسطه تغيير در سبك زندگي، اينگونه مراسم بر روي ميزهاي مدرن انجام ميشود. در اين شب مثل شب جشن تيرگان فال گرفتن از كتاب حافظ مرسوم است حاضران با انتخاب و شكستن گردو از روي پوكي يا پري آن آينده گويي ميكنند. است، اينها هديههايي بدي نيستند اما لذت و رضايت كوتاهمدت براي شخص مقابل ايجاد ميكنند. اين موارد، نيز رويدادهاي حسي استند اما از رويدادهاي حسي به مناسبات معنامند انتقال يافتهاند و جنبههاي فرهنگي و اعتقادي پيدا خريد كادو شب يلدا كردهاند. جشن شب يلدا جشني است كه از هفت هزار سال پيش تاكنون در ميان ايرانيان برگزار ميشود ۷ هزار سال پيش نياكان ما به دانشگاه شمالي دست پيدا كردند و دريافتند كه نخستين شب زمستان بلندترين شب سال است. كتاب «جشن يلدا» نوشته جمشيد صداقتكيش نيز از ديگر كتابهايي است كه به بررسي اين جشن در ميان ايرانيان پرداخته است. خريد كادو شب يلدا بيشك خانمها نيز موافقند كه بهترين هديه يلدا طلا است! هنگامي كه شما اين مقاله را دوست داشتيد، مايل به اطلاعات بيشتري در رابطه با خريد كادو شب يلدا وب سايت خود باشيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

مطلب ه هديه شب يلدا، امسال م

خانواده داماد به بهانه بردن شب چلهاي از خانواده عروس ميخواستند تا به عروس اجازه دهند در مراسم خانه آنها حضور يابد. يلدايي عروس و بردن هدايا براي عروس در شب يلدا يك سنتي كه در برخي از اقوام و خانواده هاي ايراني در بعضي از شهرها باب شده اشت. در ادامه به خواص انار بطور خلاصه اشاره ميكنيم و اميدواريم كه در شب يلدا از خواص بي شمار انار در دورهمي هايتان خريد كادو شب يلدا استفاده كنيد. خريد كادو شب يلدا در ادبيات خراسان واژه يلدا بهكار برده نشده بلكه در تمام ادوار تاريخي تا آنجا كه اسناد شفاهي و مكتوب وجود دارد شب چله يا چله نشيني بكار رفته. در اين شب طولاني آيينها و مراسمهاي خاصي وجود داشته كه شايد در ساير مناطق ايران كمتر مرسوم بودهاست به آن شب چراغاني يا شب خريد كادو شب يلدا چراغ ميگفتند. تخمۀ آفتاب گردان را به لحاظ شباهت وگرايش اين گل به آفتاب وخوش يُمن بودن آن در سفرۀ شب چله مي گذارند. نامي از شب يلدا در ميان نيست كه مي توان دليل آن را خانوادگي و همگاني و غير رسمي بودن جشن يلدا دانست. يلدا برابر با شب اول جدي و شبهفتم دي ماه جلالي و شب بيست و يكم دسامبر فرانسوي است . اما غذاي محبوب در شيراز هويج پلو است. اما يلدا با آمدنش به او ميفهماند كه وقت خودنمايي لباس سپيد زمستان است. خريد كادو شب يلدا ايرانيان نزديك به چندين هزار سال است كه شب يلدا آخرين شب پاييز را كه درازترين و تاريكترين شب در طول سال است تا سپيده دم بيدار ميمانند. اما غذاي محبوب در شيراز هويج پلو است. همۀ اينها فقط و فقط به اين خاطر است كه عمر اين انار بيش از حد كوتاه خريد كادو شب يلدا است. گيلانيxadها حتما در اين شب هندوانه را فراهم كنند؛ چون آنxadها به شدت اعتقاد دارند كه هر كسي در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس عطش ندارد و در زمستان هم سرما را خريد كادو شب يلدا حس نميxadكند. همين كشمكش هاست كه ماندن يلدا را طولاني ميكند و بلندترين شب سال را در آخرين شامگاه پاييزي خريد كادو شب يلدا رقم ميزند. دريافتهاي پايان جهان در علم، پيشبيني برخورد سنگهاي آسماني به زمين يا روايت بشقاب پرنده و موجودات فرازميني در زمين، ميتواند براي انسان معاصر مانند نگرانيهايي باشد كه شب يلدا براي انسان خريد كادو شب يلدا باستان داشتهاست. آنها طبق آداب و رسومي كه دارند در اين شب جشن ميگيرند. گيلانيها درباره هندوانه شب يلدا، باوري شبيه به هموطنان آذري دارند؛ آنها بر اين باورند كه خوردن هندوانه، احساس سرما در زمستان و تشنگي در تابستان را از بين خواهد برد. در اينجا بيشتر به بررسي وب سايت خريد كادو شب يلدا.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

و آداب و رسوم آموزش شب يلدا

شب يلدا نيز از اين سنت دور نماده و حتي اگر به يك مراسم چند نفره خانوادگي تبديل شده باشد، سفرهاي رنگارنگ شامل تنقلات، آجيل و ميوه است. جنسيت افراد مخصوصا در كادو به افراد يك اداره بايد مد نظر قرار خريد كادو شب يلدا داده خريد كادو شب يلدا شود. خريد كادو شب يلدا يكي از عادتهاي ايرانيان در مراسمهاي خاص، پهن كردن سفره و قرار دادن نمادهايي از بركت روي آن با توجه به هويت مراسم است. برخي خانوادهها در شبيلدا، پس از خوردن شام، براي شبنشيني شب يلدا به خانه خويشاوند بزرگتر ميروند. تازه داماد و خانوادهاش نيز با خريد هدايا، پيشكشي همراه خود را به خانه تازه عروس ميبرند. پس از نيت، حافظ را به شاخ نبات سوگند ميxadدهند و ديوان خريد كادو شب يلدا را ميxadگشايند. خريد كادو شب يلدا جهت مشاوره در انتخاب و خريد هديه شب يلدا با تم هاي بسته بندي مخصوص از طريق سايت هديه شب يلدا با كارشناسان شركت توليد هداياي مناسبتي تماس حاصل فرماييد. چينش و انتخاب كادو بيش از هرچيز به سليقه شما بستگي دارد. شما به مناسبت شب يلدا ميتوانيد دسته گلي با تزئينات يلدايي تهيه كرده و به وسيلهي آن سبد سبد مهر و محبت را در طولانيترين شب سال نثار عزيزانتان خريد كادو شب يلدا كنيد. يكي از سنتهاي ديرينهاي كه در شب يلدا از دهها سال پيش مرسوم بوده و هنوز هم در حال اجرا است، مراسم شب يلدايي براي تازه عروس است. شب يلدا يكي از سنت هاي اصيل در بين ما ايرانيان است . بنابراين مراسم شب يلدايي عروس در اين شهر اغلب با تشريفات زياد از خريد كيك شب يلدا تا انواع هديه براي عروس و با حضور اقوام درجه يك و دو برگزار ميشود. خريد كادو شب يلدا در ادامه اين مطلب همه نكاتي كه درباره شب يلدايي عروس لازم است را برايتان آوردهايم و بهترين ايدهها براي تزئين كادوهاي يلداي عروس را نيز به شما خواهيم گفت. شب يلدايي در سالهاي اخير نسبت به گذشته با تشريفات كمتري انجام ميشود. اصليترين و هيجانانگيزترين بخش مراسم شب يلدايي عروس، هداياي مخصوص آن است. در ادامه رايجترين هداياي شب يلدايي عروس را به شما معرفي ميكنيم. هشدار: بيشتر سازهايي كه به عنوان اسباببازي كودك فروخته ميشوند، واقعا خريد كادو شب يلدا ساز نيستند. مراسم شب چلهاي براي ابراز خوشحالي بيشتر از كنار هم بودن تازه عروس و داماد است و فرصتي است تا افراد با اهداي هداياي ساده اما دوستداشتني، شادي اين شب را بيشتر كنند. «يلدا» برگرفته از واژهٔ سرياني به معناي «زايش» و «تولد» است. اگر شما اين مقاله آموزنده را دوست داشتيد و مي خواهيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از سايت ما ديدن كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

جديدترين مشهد يلدا

در آخر گلبرگهاي اناري درست شده را درون يك ظرف مشابه با گل رز كنار خريد كادو شب يلدا يكديگر بچينيد. اگر همسرتان به آشپزي علاقه دارد با خريد لوازم زيبا و كاربردي، آشپزي را براي او لذتبخشتر كنيد. چرا كه احتمال باز شدن سر كيسه وجود دارد. تبلت يك وسيله سرگرم كننده و نيز يك وسيله آموزشي و مناسب محسوب مي شود كه امروزه تقريبا تمامي بچه ها با آنها و نحوه كاركرد آنها آشنايي دارند. ايرانيان معتقدند كساني كه زمستان را با خوردن ميوه هاي تابستاني آغاز مي كنند، در فصل سرما بيمار نخواهند شد. كتاب شعر حافظ ، ساعت هاي ديواري يا روميزي ، گلدان ها و مجسمه ها از پرطرفدارترين محصولاتي هستند كه براي اين مناسبت خريداري مي خريد كادو شب يلدا شوند . شما ميتوانيد كتاب عكس خاطرات را به عنوان هديه به عزيزانتان آماده كنيد؛ يا در دورهمي شب يلدا اين كادو را به ميزبان تقديم كنيد، در كنار هم خاطرات را ورق بزنيد و لحظات زيبايي ايجاد كنيد. سپس سلفون را به دور حلقه بپيچانيد و پايين آن را بپيچانيد يا خريد كادو شب يلدا گره بزنيد. خريد كادو شب يلدا در اين روش ابتدا بايد كمي پايينتر از گل انار را با كمك يك چاقو برش بزنيد سپس با كمك يك قيچي دور تا دور آن را به صورت دندانه خريد كادو شب يلدا دندانه بچينيد. بايد با فشردن ملايم كيسه (مانند فشردن انتهاي خمير دندان) و به شكلي كه هستهها بيرون نيايد همه آب را خالي كنيد. هر كدام از حلقههاي سيمي را به نوبت روي سلفون بگذاريد و داخل آنها را مانند تصوير زير با دانههاي انار پر كنيد. ميتوانيد مانند شكل زير بخش كوچكي از گوشه كيسه را ببريد تا آب خالي شود. در نهايت به هر نوعي كه دوست داريد آب كيسه را خالي خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا كنيد. خريد كادو شب يلدا براي اين كار نياز به پلاستيك سلفون، سيم گل سازي نازك داريد. براي مركز گل نيز ميتوانيد مداري دانه انار را درون يك سلفون بريزيد و به شكل توپ در بياوريد يا از ميوههاي ديگر مثل سيب استفاده كنيد. اگر از نوشتن اين مطلب لذت برديد و مطمئنا مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از صفحه ما بخواهيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

ايرنا فلسفه جديدترين شب يلدا

از مهم ترين ميوه هاي كه بر سر اين سفره قرار مي دهند، هندوانه و انار است كه گويي پاي ثابت سفره هاي يلدا خريد كادو شب يلدا هستند. سيني بزرگ جايشان را به يك سيني كوچك داده و با پارچه و روبانهاي رنگارنگ تزيين ميشود و هديه ها بر رويشان قرار ميگيرد. كه موعد چله از اول دي ماه تا u202a بهمن بود اما چله كوچك از دهم بهمن آغاز ميشد و تا 30 بهمن ادامه داشت. اما به گفته برخي از باستان شناسان از روي رديابي ظروف باستاني، تاريخ اين شب را چيزي حدود هفت هزار سال اعلام خريد كادو شب يلدا كرده خريد كادو شب يلدا اند. خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا اين هديه امروز بينمك بهنظر ميرسد، اما يك روز ميآيد كه سهام رشدكرده و ميتواند بهترين هديه يلدا بشود. يلدا طولاني ترين شب سال است و ايراني ها به همين مناسبت با جمع شدن دور يكديگر، اين شب را جشن مي گيرند. خانوادههاي ايراني در شب يلدا، معمولاً شامي فاخر و همچنين انواع ميوهها و رايجتر از همه هندوانه و انار را مهيا و دور هم سرو ميكنند. همچنين باسلوق و پشمك نيز در ميان ظروف آجيل مخصوص شب يلدا ديده خريد كادو شب يلدا مي شود. اين جشن كه يكي از كهن ترين جشن هاي ايران زمين است؛ شب چلّه نيز گفته خريد كادو شب يلدا مي شود. در اين مطلب با ما همراه باشيد تا با شب يلدا و مراسم مخصوص اين شب آشنا شويد. همه مي دانيم كه شب يلدا از غروب آفتاب آخرين روز پاييز يعني 30 آذر شروع شده و تا طلوع آفتاب و شروع روز بعدي از اولين ماه زمستان، يعني 0 بامداد ادامه ميابد. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد يلدا يعني تولد و ابوريحان بيروني آن را تولد خورشيد مي داند. پيشينه اين شب به سال هاي بسيار دور بر مي گردد و هنوز كسي مبدا تاريخي آن را به طور مشخص نمي داند. خريد كادو شب يلدا در شب چله، افراد دور هم جمع مي شوند و شاهنامه فردوسي را مي خوانند و با تفألي بر حافظ، شعري عاشقانه و زيبا از شاعر شيرازي مي خوانند. اگر شما اين مقاله آموزنده را دوست داشتيد و مي خواهيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از سايت ما ديدن كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

خبرهاي شب يلدا

هندوانه؛ يكي از اركان اصلي سفره شب يلداست كه هميشه به شيوه هاي جذابي تزيين مي شود، اما چرا هندوانه؟ البته مردم تهران و برخي شهرهاي ديگر، سفره هاي شب يلداي خود را با آجيل مشهور به آجيل شب چلّه و تخمۀ آفتاب گردان است . در تالش، درشب چله(يلدا)، ۴۰ نوع خوراكي بايد خورد. است و جزو صنايعدستي ايراني به حساب ميآيد. حميد سفيدگر شهانقي در كتاب «جشن شب يلدا در ايران» به بررسي آيينها و مراسم مختلف شب يلدا يا شب چله در بين اقوام مختلف ايراني پرداخته = >خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا است. HREF="">خريد كادو شب يلدا آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيريني و ميوه هاي گوناگون است كه همه جنبه نمادي دارند و نشانه بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي هستند. گونه هاي بي شمار آجيل و تنقلاتي چون نخودچي، كشمش، حلواشكري، رنگينك و خرما و ميوه هايي چون انار و به ويژه هندوانه خوراكي هاي اين شب را تشكيل مي دهند. اما آنچه در سفره شب يلدا در اكثر شهرها و روستاها باب است، سفره اي است رنگين كه ميوه هايي نظير هندوانه، انار پاي ثابت آن خريد كادو شب يلدا است . در تالش، درشب چله(يلدا)، ۴۰ نوع خوراكي بايد خورد. به طور كلي نوع زندگي افراد امروزه دستخوش تغييراتي شده و شكل زندگي آنها به صورت گذشته نيست چرا كه وقتي معماري دگرگون ميشود تمامي بنيانهاي زندگي نيز تغيير ميكند. اگر شما اين مقاله را تحسين مي كنيد، مايليد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا بدست آوريد به سايت ما مراجعه كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

1392 مقاله 10كادو شب يلدا

اين هدايا بسته به هر شهر و فرهنگ متفاوت است. در مزار شريف، همه ساله با نزديك شدن به آخرين و طولانيترين شب از فصل پاييز كه چله بزرگ نام دارد، مردم فرهنگ دوست ولايت بلخ در شمال افغانستان با آداب و رسوم خاص خود به استقبال اين شب ميروند. با به پايان رسيدن فصل پاييز و نزديك شدن به اواخر آذر ماه اكثر مردم ايران در استانهاي مختلف خود را محياي يكي از آيينهاي كهن ايراني يعني شب يلدا يا به قول خراسانيها شب خريد كادو شب يلدا چله مينمايند. با فرا رسيدن روزهاي آخر پاييز حس و حال عجيبي در بين ايرانيان براي جشن شب چله به چشم خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا مي خورد. يهوديان مراسمي به نام حنوكا دارند و اين شب در ميان مسيحيان بهانه جشن كريسمس شده است. هدف از اين رسم درگذشته، دور هم جمع شدن افراد خانواده و فاميل در طولانيترين شب سال و مرور قصهها و اشعار ايراني است. خريد كادو شب يلدا البته براي انار شب يلدا، اين نوع مصرف كمي محبوبيت خود را از دست داده است. مثلا اگر فالتان، غزل «ديدم به خواب خوش كه به دستم پياله بود» آمد، در آن اين بيت هست: «از دست برده بود خمار غمم سحر / دولت مساعد آمد و ميدر پياله بود». نقرهاي يكي از جذابترين رنگهايي است كه از آن در طراحي بسياري از اشيا و وسايل استفاده ميشود. شب يلدا به زمان بين غروب آفتاب از 30 آذر (آخرين روز پاييز) تا طلوع آفتاب در اول دي ماه (نخستين روز زمستان) خريد كادو شب يلدا اطلاق ميشود. خريد كادو شب يلدا ايرانيان باستان آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايش خورشيد ميخواندند. باور مردم بر اين است، اگر مقداري هندوانه در شب يلدا بخوريد در سراسر زمستان طولاني، سرما و بيماري بر شما غلبه خريد كادو شب يلدا نخواهد خريد كادو شب يلدا كرد. آيين شب يلدا و باورهاي مردم باستان بسيار جالب است، تا انتها اين مقاله همراه ما باشيد تا با آيين شب يلدا بيشتر آشنا شويد. گرفتن فال حافظ و شاهنامه خواني از رسومات ديگر و همچنين آيين شب يلدا و باورهاي مردم باستان اين شب است. اما بايد بدانيد كه از روي ظاهر اين ميوه خوشمزه و بهشتي مي توان از رسيده بودن آن مطمئن شد. انسانها با توسل به بركتخيزي و پردانه بودن آنها، خودشان را نيز مانند آنها بركتآور ميكنند و نيروي باروري را در خويش افزايش ميدهند. اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از خريد كادو شب يلدا داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

اخبار يلدا

يهوديان ايراني كه از قديمي ترين ساكنان كشور هستند، علاوه بر شب چله ، تقريباً در همان زمان جشن ايلانوت (جشن درخت) را نيز جشن مي گيرند. امروزه بسياري از مردمشناسان و پژوهشگران حوزه فرهنگ براي شناخت هرچهبيشتر اقوام و فرهنگ ايراني به بررسي آداب و آيين كهن و ريشهدار بهجاي مانده از مردم سرزمينمان ميپردازند چراكه آگاهيهاي ارزنده و دادههاي فراواني را در اختيارشان قرارميدهد. رسمي كه بازمانده از آداب گذشتگان است. • «نامگذاري شب چله پيش از هرچيز نشان مي دهد كه در يك زمان دور، گاه شماري در ايران زمين بر اساس اعداد «چهل» و «بيست» بوده است. خريد كادو شب يلدا در شب يلدا افزون بر بررسي اين آداب و رسوم در كتابهاي تاريخي به برخي از كتابهايي كه آيين شب يلدا را بررسي كردهاند، پرداختهايم. وي ميگويد: آيينها و جشنها در زمره مهمترين عناصر فرهنگ عامهاند و يكي از زمينههاي جذاب پژوهشهاي مردمشناسي و فرهنگ و آداب و رسوم به شمار ميروند. آجيل شب يلدا يكي از خوشمزه ترين و البته پرطرفدار ترين عناصر اين خريد كادو شب يلدا شب است. يلداي تهران قديم با ميوههاي تازه فصل پاييز، ميوههاي خشكشده تابستان، آجيل مخصوص، شيريني و هندوانه به خريد كادو شب يلدا صبح ميرسيد. خريد كادو شب يلدا در زمان قديم كه مردم ايران كشاورزي ميكردند همواره به دنبال رصد حركات ستارگان و خورشيده بودهاند. اين شب به زمان بين غروب آفتاب از ۳۰ آذر (آخرين روز پاييز) تا طلوع آفتاب در اول ماه دي (نخستين روز زمستان) اطلاق مي شود. وي ميگويد: شب يلدا يا شب چله آخرين شب آذرماه و درازترين شب سال است، شبي كه صبح فرداي آن آغاز زمستان است. را نام خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا برد. همچنين شيريني هاي كوچكي كه به شكل ميوه هاي كوچك است كه توت ناميده مي شود در شكل هاي برشي از هندوانه يا انار نيز تهيه مي شود. كف يك نوع شيريني يا شربت خريد كادو شب يلدا محلي است. خريد كادو شب يلدا در اين شب ميوه هاي تزيين شده، آجيل، شيريني و هديه هايي براي عروس برده مي شود. در اينجا بيشتر به بررسي وب سايت خريد كادو شب يلدا.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

اطلاعات جارو جور يلدا

با وجود اينكه اين رسم ديرينه براي عروس و داماد خوش يمن است؛ اما اخيراً با چشم و هم چشمي و تجملات بيش از حد شب يلدا هزينههاي هنگفتي روي دست داماد مي گذارد. به دليل وجود مقادير زياد ويتامين c باعث افزايش سيستم ايمني بدن مي شود و شانس ابتلا به بيماري هاي عفوني و ويروسي را كم خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا مي كند. هندوانه مواد زايد بدن را دفع مي كند. هندوانه سرشار از ويتامين A و B و خريد كادو شب يلدا C است. بشرِ هميشه كنجكاو هم پس از كشف چگونگيِ وقوع يك رويداد، به دنبال فلسفه و چرايي خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا آنها ميگردد. در اين بخش از نمناك درباره فلسفه حافظ خواني در شب يلدا توضيحاتي را ارائه مي دهيم. گويند در اين روز زنور از حد نقصان به حد زيادت خارج شود و آدميان به نشو و نما آغاز كنند و پري ها به ذيول و فنا روي مي خريد كادو شب يلدا آورند» (۲۷). معده براي هضم غذا به حرارت احتياج دارد به همين دليل بعد از غذا و يا همراه با غذا نبايد هندوانه مصرف كنيد، هندوانه با كاهش حرارت معده، فرد را دچار اختلالات معده مي كند. همچنين دانه هندوانه نيز نماد باروري و افزوني خريد كادو شب يلدا نژاد است. جويدن دانه هاي انار بسيار مهم است و اثري چند برابري دارد. با اينكه در جاهاي مختلف ايران و بنا به خردهفرهنگها و آيينها، از خوراكيهاي گوناگوني در اين شب استفاده ميشود، اما مثل «سبزي پلو با ماهي» مخصوص شب عيد نوروز، شب يلدا هم خوراكيهاي مخصوصي دارد. شايد بتوان گفت در علم روانشناسي اجتماعي، نقش تفال به فال حافظ را با نقش مشاوران عاطفي و رواني تشبيه كرد. چلّه، دو موقعيت گاهشمارانه در طول يك سال خورشيدي با كاركردهاي فرهنگ عامه، يكي در آغاز تابستان (تيرماه) و ديگري در آغاز زمستان(دي ماه)، هر يك متشكل از دو بخش بزرگ(چهل روز) و كوچك(بيست خريد كادو شب يلدا روز) است. زياده روي در مصرف هندوانه سبب انباشته شدن پتاسيم و ليكوپن در بدن مي شود كه با علائمي مانند تهوع، اسهال، نفخ و دير هضمي همراه است. مغز تخم هندوانه باعث از بين رفتن انگل معده و روده مي شود. هندوانه از ديدگاه طب قديم « سرد و تر » است و به همين دليل از آن به عنوان تب بر استفاده مي شود. هندوانه براي درمان سنگ هاي صفرايي و كليه و همچنين يرقان نيز بسيار مفيد است. همچنين نگه داشتن آب انار ترش در دهان، برفك و جوش هاي دهان را پاك مي كند. اگر از نوشتن اين مطلب لذت برديد و مطمئنا مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد خريد كادو شب يلدا لطفا از صفحه ما بخواهيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع:

اي عروس آداب و رسوم مشاهده شب يلدا

ژله را به مدت ۱ دقيقه داخل ماكروويو قرار دهيد تا ژله آلوورا كاملا خريد كادو شب يلدا حل شود. نخستين ايده اين اسـت كـه آنها رابه همراه گياهان مختلف دريك ظرف خريد كادو شب يلدا قرار بدهيد. در بيرجند و بجنورد و ساير نواحي خراسان ،هندوانه كوچكي به عمل ميآيد كه فوقالعاده شيرين است و اهالي آب آنها را غليظ كرده و به صورت شيره در مي آورند كه بسيار خنك و مفيد است. آنها براي اين شب مانند ديگر شهرهاي ايران انواع تنقلات و ميوهها، خربزه و هندوانه تهيه خريد كادو شب يلدا ميكنند. هندوانه با اين كه انواع و اقسام دارد و رسيده آن به رنگ قرمز و زرد جلوه گري ميكند، ولي با هم فرق اساسي ندارند و اختلاف هندوانه بيشتر مربوط به طرز كاشت آن = خريد كادو شب يلدا است. انار از ديگر ميوههايي است كه حضور آن بر سر سفره شب يلدا ضروري است و يكي از عللش هم اين است كه استفاده از آن خواص فراواني براي تقويت بدن در برابر سرماي زمستاني دارد. كيك هاي خوشمزه براي جشن طولاني آخرين شب پاييز با حضور عروس و داماد دوست داشتني. انار غني از ويتامين هاي ث،ب2،ب1 و مواد معدني مانند سديم، فسفر،آهن، منيزيم،پتاسيم و تركيبات قندي ساكارز ، فروكتوز، گلوكز و همچنين اسيد هاي ماليك و سيتريك (نوعي تركيبات كه از اختلالات كبدي جلوگيري مي خريد كادو شب يلدا كند) است. شب يلدا يا شب چله يكي از باشكوهترين و زيباترين جشنهاي ايران باستان است كه مردم در طولانيترين و تاريكترين شب سال، به جشن و پايكوبي ميپردازند. خريد كادو شب يلدا خريد كادو شب يلدا است.همچنين اين كارت ها با تم شب يلدا و به نام "ناردوني" طراحي شده و قابل عرضه در قالب كارتهاي پانصد هزار ريالي تا 20 ميليون ريالي است. فراموش نكنيد كه براي فعالسازي اين بسته فقط تا پايان ۳۰ آذر فرصت داريد. اين سفره كه بيشباهت به سفره هفتسين نوروز نيست، در اتاقي گسترده خريد كادو شب يلدا ميشود. هنداوانه داراي آنتي اكسيدان هاي قوي است كه توانايي كاهش خطر ابتلا به سرطان ها را دارد، همچنين پتاسيم موجود در هندوانه به كاهش فشار خون و خطر تشكيل سنگ كليه كمك قابل توجه اي مي كند. در اينجا بيشتر به بررسي وب سايت خريد كادو شب يلدا.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ساعت: توسط:سجاد ياسيني موضوع: